+90 246 232 86 73
kutuphane@tedispartakoleji.k12.tr

ÖDÜNÇ VERME VE KİTAP DEĞİŞİM KOŞULLARI

Ödünç verme işlemleri kütüphaneden sorumlu öğretmentarafından yapılır. Kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir. Öğrencimize en fazla üç kitap materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler, öğrencimizların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz. Materyalin ödünç alınan kütüphaneye iadesi esastır., eğer öğrencimiz çeşitli nedenlerle, kitabın ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa yedi gün içinde materyali ait olduğu kütüphaneye posta veya kargo ile gönderir. Gönderi bedeli, gönderici tarafından karşılanır. öğrencimiz ödünç alınmış materyalin iade süresini uzatabilir. Ancak materyal başka öğrencimizlar tarafından önceden ayırtılmışsa süre uzatılmaz. Aranan kütüphane materyali başka bir öğrencimiz tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir. Ödünç verme kurallarına uymamayı (materyali sürekli geç getirme, ödünç alınan materyali yıpratma veya iade etmeme, vb.) alışkanlık haline getirmiş öğrencilerimize, kütüphane yönetimi tarafından kütüphane kayıtları da esas alınarak, ilk seferinde üç ay, ikinci seferinde altı ay hak mahrumiyeti uygulanır. Materyali geç getiren öğrencimizya herhangi bir nakdi ceza tahakkuk ettirilmez. Ancak ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen öğrencimizya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez. Materyali iade etmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratan veya kaybeden öğrencimiz, materyalin rayiç bedelini öder veya aynı kitabın yenisini kütüphanemize teslim eder.